कलाकार र पत्रकार बीच शत्रुताको व्यवहार हुन थाल्यो : शान्तिप्रिय