पछिल्ला विवादमा पत्रकारको मात्र होइन कलाकारको पनि गल्ति छ