योग गरेर मात्र हुन्न, भोजन सन्तुलित हुनुपर्छ : केदार खड्का, अध्यक्ष–पतञ्जली योग समिति, भक्तपुर