स्वास्थ्य र समृद्धिको लागि आयुर्वेदको विकास अपरिहार्य : प्रा.डा. श्याममणि अधिकारी