प्रचण्ड तीन कुरा त्यागे मात्र राजनेता बन्छन् : डा.राजेशराज अहिराज