साफ गेम सफल भएपछि खेलकुद मन्त्रालय विघटन भयो : पूर्वसचिव श्रेष्ठ