आँखा जचाउने बानी बसालौं, थाहा नपाई दृष्टि गुम्न सक्छ – डा. बर्षा सुवाल