पदम ठकुराठीप्रतिको घटना गम्भिर भूल थियो : जगतप्रसाद गौचन