ओली सरकारले केहि गरेन, कोरोनाको खोपमा पनि भ्रष्टाचार -डा.सुन्दरमणी दिक्षीत