‘एभरेष्ट पानारोमा’ मा बसेका  आठ भारतीय पर्यटकको मृत्यु