१५ हजार घुसहित आन्तरिक राजश्वका नायव सुब्वा पक्राउ