'पैसा छैन भनेर चुप नबसौं, समस्या स्रोतको होइन, सोचको हो': चौधरी