जागिरको अवसर, लोकसेवाले माग्यो १ हजार ९६ जना अधिकृत