ज्वालामुखी विस्फोटनका मृतक व्यक्तिबारे अनुसन्धान सुरु