चिलीमा सैनिक सवार बिमान बेपत्ता, खोजीकार्यमा राष्ट्रपति स्वयम् जुटे