भारी वर्षापछि भत्किएको संरचनाका कारण सत्रको मृत्यु