पर्यटनमार्फत विकास र समृद्धि पछ्याउँदै लाबुअन बाजो