अयोध्यामा जानकी धर्मशाला बनाउन साहित्यकार लेखकले बुझाए परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापन