५० हजार ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्न बाँकी