विश्वविद्यालय कार्यालयमा तालाबन्दी यथावत् : सवारी प्रयोग खुला