बागलुङका ८ मतदानस्थल अति संवेदनशील, नेपाली सेनाले पनि सुरक्षा दिने