श्रमिकको उचित सम्मानले मात्र समृद्धि सम्भव : उम्मेदवार भट्टराई