सुदूरपश्चिम प्रदेशले मङ्सिरमा वित्तीय सम्मेलन गर्दै