प्रदेश ५ को सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा बाँस्कोटा नियुक्त