अब सदरखाेरमा महरा र चाैधरीबीचकाे भेट सभामुख र सांसदको जस्तो नभएर दुई कैदी जसरी हुनेछ