वीरगञ्जका तीस प्रतिशत नगरवासी अझ पनि खुल्ला ठाउँमा शौच गर्दै