सरकारले लगाएको तेहेरो कर हटाउन माग गर्दै उपभोक्ता सडकमा