बुद्ध एयरको काउण्टरमा  तोडफोड गर्ने शाह साधारण तारेखमा रिहा