नेपाल भ्रमणलाई लक्षीत गरेर रौटेलामा १९ फिटको त्रिशूल