कुर्दिशविरुद्धको लडाईमा आफू तयार रहेको टर्कीको भनाई