महाकाली अस्पतालमा चिकित्सक अभाव : २८ दरबन्दीमा २ जना मात्रै कार्यरत