चन्दा मागेर अन्तराष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुँदै मङ्गलराज