Ad Here

न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्रीद्वारा स्वचालित तथा अर्धस्वचालित हतियारमा प्रतिबन्ध