नेपाली स्याटेलाइटले ग्राउन्ड स्टेसनसँग संवाद थाल्यो