सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न दलहरु एकजुट हुनुपर्ने :  गच्छदार