सुरु भयो सार्वजनिक विद्युतीय बस : क्युआर कोड र एटिएमबाट भुक्तानी