झाँक्रीपानीमा पूर्वाधार निर्माण : एक ठाउँबाट अनेक दृश्यावलोकन