पर्यटकको आतिथ्य संस्कारमा कमी हुनुहुँदैन : अध्यक्ष दाहाल