१२ मुलुकमा एकसाथ प्रदर्शन हुने भयो सन्नीको ‘पासवर्ड’