झरी पर्ने दिन निरन्तर घट्दै : मुसलधारे वर्षाले विपद् बढ्दो