पारस्परिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता