गुणस्तर शिक्षाको नीति अन्तिम चरणमा : मन्त्री पोखरेल