क्षेत्राधिकारको कारण देखाउँदै रवि पत्नी निकिताको जाहेरी लिएन काठमाडौं प्रहरीले 

ताजा अपडेट