सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा विभिन्न खेलकुदको तालिका सार्वजनिक