पर्यटन विकासका लागि सरकार गम्भीर : मन्त्री भट्टराई