अन्तराष्ट्रिय लगानी नजुटे निजगढ विमानस्थल सरकारले नै बनाउने