खानपान तथा व्यायाममा ध्यान दिनसके मिर्गौला खराब हुँदैन