शिल्पाको पक्षमा आदेश जारी गर्न अदालतको अस्वीकार, दुबै प्रक्राउ पर्ने निश्चित