ब्रिटिश सेनामा गोर्खाको नयाँ बटालियन स्थापना, नेपालसँग छलफल गरिएन