तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ : मन्त्री पण्डित